“ВКС”ООД, гр. Пещера предупреждава, че ще започне принудително спиране на поливната вода на нередовните и недобросъвестни потребители. От 1632 ползватели на поливната вода, едва 220 са платили таксата за 2015 година. Събраната сума общо е 6100лв. В същото време дружеството, което стопанисва поливния водопровод е похарчило за ремонт на мрежата и такси към Напоителни системи – Пазарджик сумата от 22 218лв. През 2014г. разходите са били още по-големи – 34 507лв., при събрани такси в размер на 14 504лв. Годишната такса за ползване на поливната вода е 28 лева.
Дължимите суми се плащат на гише №4, намиращо се на партера в сградата на Общинска администрация.