В Септември бе стартирана процедурата по финансово оздравяване на общината. На извънредна сесия на Общинския съвет кметът Марин Рачев получи правомощия за изготвяне на оздравителен план. Той ще бъде подложен след това на публично обсъждане, а после ситипарламента ще трябва да го утвърди окончателно преди да замине за разглеждане към финансовото министерство.

17септември1

 

„За” откриване на процедурата по финансово оздравяване гласуваха всички 18 присъстващи съветници. В изложението си пред тях Марин Рачев обясни, че това е уникален шанс Общината да вземе сериозна глътка въздух и след това да се работи в по-спокойна обстановка. Аз съм оптимист, защото това, което се налага на другите общини да правят тепърва, ние го започнахме още декември месец и в този смисъл сме едни гърди напред. Досега, в малкото случай, когато Общината е получавала помощ от държавата са били решавани отделни проблеми, буквално на „парче”.

17септември2

 

Кардинално обаче никои не се беше нагърбвал да търси решение за тези многомилионни дългове, които са прехвърляни от мандат на мандат с ефекта на снежната топка, заяви кметът на Септември. От своя страна главният счетоводител на Общината Иванка Сестримска запозна присъстващите съветници с финансовите показатели. От тях става ясно, че Община Септември отговаря на 3 от общо 6-те критерии, намиращи отражение в Закона за публичните финанси.

Данните категорично сочат за тежко финансово положение на Общината. Във връзка с това ви моля да разгледате внимателно уведомлението, което ви предоставя кметът, да подкрепите старта на процедурата за финансово оздравяване и да делегирате права на г-н Рачев, обърна се към съветниците Иванка Сестримска. С друго решение съветниците дадоха картбланш на кмета Марин Рачев да подпише Спогодбата между Общината и сметопочистващата фирма Еко Бул Проект за изплащане на задължение от общо 779 979.98 лева. Крайният срок за погасяване на тази сума е 28.02.2017 г. В Спогодбата е написано, че това ще стане чрез банков кредит или отпускане на парични средства по линия на финансовото оздравяване.