Заради проявен интерес от страна на много участници се удължава срокът на конкурса обявен от Комплекса за социални услуги – „Да растеш с родители“, съобщиха от там. Бихме искали да прочетем вашите съчинения, разкази, есета, стихотворения и да ги споделим с общността, в която живеем.

Комисия ще разгледа получените творби.
Най-високо оценените ще получат награди и ще бъдат публикувани на сайта на КСУДС – Пазарджик www.ksuds-pz.com

Произведенията да съдържат до две печатни страници. Ще ги приемаме до 24 юни, 2016г.
на e-mail: ksu_pazardjik@abv.bg или на адрес: гр. Пазарджик, бул.”Александър Стамболийски”№48, Комплексът за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик