Областният управител Гинче Караминова се е сдобила с апартамент през 2015 г., сочи декларацията ѝ публикувана от Сметната палата. Първата дама на Пазарджик е направила това съвместно със съпруга си Велко, а стойността на имота е 46353 лв., като той е закупен от заплатите на съпрузите.

Кметът на Пазарджик Тодор Попов декларира къща и парцел в Паталеница, съвместно със съпругата си Силвия. Стойността на къщата, която им е прехвърлена през миналата година е 22 500 лв. Декларацията на градоначалника включва и апартамент на ул. „Стоян Бакърджиев“ в Пазарджик, който също е съвместна съпружеска общност.

През 2014 г. Силвия и Тодор Попови са придобили къща в Паталеница, с площ от 411 кв.м., на стойност 112 500 лв., като произходът на средствата за закупуването на имота са заеми и заплати. Пак тогава те са станали собственици на друг имот в селото срещу 18 500 лв.

Приходите на Силвия Попова за миналата година от общо три посочени пера са 391 635 лв.

Тодор Попов е декларирал и кредитите си:

Ном. по ред Вид на задължението Размер на задължението Вид на валутата Равностойност в лв. Титуляр на задължението Правно основание за задължението Към банки Към физически и юридически лица
Име: собствено, бащино, фамилно
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. кредит 10000 EUR 19558 Силвия Стефанова Попова договор към банки
2. кредит 50000 BGN Силвия Стефанова Попова договор към банки
3. кредит 20520 EUR 40133 Силвия Стефанова Попова договор към банки
4. кредит 30000 BGN Силвия Стефанова Попова договор към банки
5. кредит 10000 BGN Силвия Стефанова Попова договор към банки
6. кредит 10000 BGN Силвия Стефанова Попова договор към банки
7. кредит 20000 BGN Силвия Стефанова Попова договор към банки
8. кредит 25000 EUR 48895 Силвия Стефанова Попова договор към банки
9. кредит 20000 BGN Тодор Димитров Попов договор към банки
10. заем 8000 BGN Тодор Димитров Попов договор към физически лица
11. заем 9500 BGN Тодор Димитров Попов договор към физически лица
12. заем 9800 EUR Тодор Димитров Попов договор към физически лица