Кметът на Панагюрище Никола Белишки и съпругата му Соня, разполагат с два депозита на обща стойност 97 667 лв. сочи декларацията на градоначалника за изминалата 2015 г., публикувана от Сметната палата. Той не е посочил промяна по отношение на имотното си състояние, а като средства, с които семейството разполага е декларирал 55 000 лв. Десет от тях са негови, а останалите на съпругата му. Произходът на тези средства е от заплати и дарения.

Семейството е теглило и ипотечен кредит на стойност 105 914 лв.