Кметът на Сърница Неби Бозов е декларирал пред Сметната палата, че притежава лек автомобил „Опел“. Возилото е закупено срещу сумата от две хиляди лева, през 2009 г. Като налични парични средства, градоначалникът на най-новата община, е посочил 55 000 лв., придобити от заплати, а на депозит той има 6100 лв.