ПАЗАРДЖИК

Няма промяна в имотно – финансовото състояние на повечето от прокурорите в Районна прокуратура – Пазарджик, сочи Сметната палата. Без нови придобивки през изминалата година са прокурорите – Васка Наскова, Петя Ташкова, Силвана Лупова, Тихомир Гергов, Величка Христова и Пламен Пантов. Прокурор Борислав Панчов е декларирал два кредита на обща стойност от 42 400 лв. Шефът на прокуратурата Георги Кацаров е станал собственик на седем ниви в землището на Церово, като общата им стойност е 4363 лв. Той е закупил и товарен автомобил „Лендроувър“ за 1300 лв. Източникът за покупките е заплатата му.

Прокурор Елена Попова е закупила част от къща в Костенец, срещу 550 лв. Прокурор Радослав Бакърджиев е станал собственик на автомобил БВМ, който е придобил срещу 8000 лв. Съпругата му Надя е теглила кредит от 10 000 лв. от ВКС на учителите, но си е взела „Хонда джаз“ срещу 11 500 лв. Семейството има спестявания от 18 000 лв.

Прокурор Румяна Петрова е станала собственик на една осма част от ливада в с. Виноградец, като е платила за това 400 лв.

ПАНАГЮРИЩЕ

Прокурор Красимир Танев е закупил лек автомобил БМВ за 2000 лв. , а колегата му Николай Топкаров е прехвърлил своята част от фолксваген „Поло“ срещу триста лева.

ПЕЩЕРА

Председателят на Районна прокуратура Даниела Петърнейчева – Баракова е декларирала спестявания в размер на 10 516 лв. Прокурор Татяна Щерева е подала уведомление за липса на промяна в материалното ѝ положение.

ВЕЛИНГРАД

Прокурор Асен Палавеев е декларирал придобиването на една трета наследствена къща във Велинград, а при колегите му – Елена Маринова и Емилия Балева има уведомления за липса на промяна в материалното им положение.