На 30 юни, четвъртък, от 10.30ч., в Художествена галерия „Станислав Доспевски” гр. Пазарджик официално ще бъдат обявени и наградени победителите в конкурс за написване на творба на тема: „Да растеш с родители”. Конкурсът приключва днес и е обявен по инициатива на Консорциум „Алианс за социално развитие“ и Комплекса за социални услуги за деца и семейства в областния град, във връзка с кампания за популяризиране на приемната грижа в община Пазарджик.