Дипломите и удостоверенията за професионална квалификация на зрелостнците от ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ в Пещера бяха връчени днес, от кмета на общината Николай Зайчев. Общо 34 момичета и момчета завършиха училището. Голяма част от тях ще продължат своето образование във висши учебни заведения в страната и чужбина.

Пожелавам им успешно бъдеще и да носят радост на родителите си! – каза кметът Николай Зайчев.