Ана Гройс, PZdnes.com

Двете нови улици в квартал Казармата вече са асфалтирани. В началото  на лятото  Общината организира полагането на настилката на пътните връзки, намиращи се в непосредствена близост до Автогара Пазарджик и на практика автомобили и автобуси вече кръстосват по новоположения асфалт. С асфалтирането на терена стана възможен подхода към транспортното съоръжение, както и към големия строителен хипермаркет, намиращ се в района, откъм улица „Царица Йоанна“. До този момент входа към двата обекта беше единствено откъм ул.“Христо Касапвелев“. Припомняме, че точно преди една година, по предложение на общинската администрация, ОбС Пазарджик именува двете новообразувани улици в областния град. Улица „27-ми пехотен Чепински полк”   ще свързва Софийското шосе с бъдеща главна улица. Другата улица – „Ген. майор Гурко Мархолев”, преминава северно покрай парка с пметника на „27-ми пехотен Чепински полк“. През последните две години, квартал Казармата непрестанно се развива.  След построяването на Автогара Пазарджик, на терена на бившите казарми изникна  жилищен комплекс. Голяма част от търговските площи там вече работят. На мястото на бившите казарми се предвиждат още търговски площи, пазар и паркинг.