Първото класиране на седмокласниците вече е факт, а кои са най-желаните школа за тази година? Отговорът се крие в списъците на Регионалния инспекторат на МОН – Пазарджик, където според баловете, най-голям е бил напливът към:

1. Езикова гимназия „Б.Брехт“  

Минимален бал -28.784 Максимален бал – 35.036

Школото има своята отлична репутация още от времето на соца. Възможностите, които то предоставя са насочени към усвояването на немски, английски и френски език. Завършващите тази гимназия се насочват към хуманитарни специалности в по-голямата си част, но напоследък от тук тръгва пътя и на много „техничари“. От завършилите тази година зрелостници най-много са пожелали да изучават медицина, право и психология. Не малка част от учениците ще продължат с висше образование в чужбина – Германия и Англия.

2. Математическа гимназия „Константин Величков“

Минимален бал – 28.073 Максимален бал 34.963

Според завършилите това училище, всеки който ревностно е посещавал класната стая не се нуждае от допълнителни уроци по математика. Факт е, че възпитаниците на МГ са изключително добре подготвени и на теория, и на практика. Вече стана традиция школото да дава на страната ни най-добрите програмисти, които не рядко биват приети без приемен изпит във ВУЗ, заради отличното си представяне на Олимпиади по математика.

3. СОУ „Нешо Бончев“ – Панагюрище

Минимален бал – 28.027 Максимален бал – 33.804

Третото училище, което може да си позволи да събира ученици с висок бал е панагюрско. Там също се преподава английски език, а учениците могат да избират хуманитарен или прородоматематически профил.

4. СОУ“Св.Св. Кирил и Методий“ – Велинград

Минимален бал – 28.947 Максимален бал – 33.242

Училището е с традиции, които добре познава всеки жител на родопския град и прилежащите му населени места. Профилите са отново два, като единият е хуманитарен, а другият технологичен. Възпитаниците имат избор да изучават – английски или немски език.

5. СОУ „Георги Бенковски“ – Пазарджик

Минимален бал – 20.159 Максимален бал- 32.545

Училището предлага два основни профила – „Предприемачество и бизнес с изучаване на английски език“ и „Предприемачество и бизнес“.

 

Вижте и пълния списък с балове и училища

Училище Паралелка Мини

мален

бал

Макси

мален

бал

1301139  ПГИМ 0025  Операт. счет-л.- операт. сч-во, АЕ 21.044 31.635
1301139  ПГИМ 0023  Финансист- банково дело, АЕ 23.464 31.304
1301139  ПГИМ 0027  Икономист- инф.- иконом. информика, АЕ 24.517 31.115
1301139  ПГИМ 0026  Икономист- икон. и мениджмънт, АЕ 24.133 30.975
1301139  ПГИМ 0024  Дан. и митн. поср.- митн. и дан.адм., НЕ 21.662 27.786
1301674  СОУ Св.св.Кирил и Методий 0005  Хуманитарен- НЕ 28.947 33.242
1301674  СОУ Св.св.Кирил и Методий 0004  Технологичен- АЕ 24.965 32.802
1301770  СОУ Св.Кл.Охридски 0020  Технологичен- предпр. и бизнес, АЕ 18.751 30.268
1302573  СОУ Васил Левски 0003  Хуманитарен- АЕ 20.305 32.197
1302623  СОУ НЕШО БОНЧЕВ 0019  Хуманитарен- АЕ 28.027 33.804
1302623  СОУ НЕШО БОНЧЕВ 0018  Природомат.- АЕ 24.312 33.374
1302769  ПГ МЕТ 0029  Сист. програмист- сист. програмиране, АЕ 19.215 31.374
1302769  ПГ МЕТ 0031  Т-к на комп. с-ми-комп. т-ка и т-гии, АЕ 19.590 27.875
1302769  ПГ МЕТ 0030  Електротехник- ел. обзав. на тр-на т-ка, 19.473 24.849
1304290  ЕГ Б.БРЕХТ 0006  Чуждоезиков- НЕ, АЕ 28.784 35.036
1304290  ЕГ Б.БРЕХТ 0008  Чуждоезиков- АЕ, ФЕ 26.428 34.858
1304290  ЕГ Б.БРЕХТ 0007  Чуждоезиков- АЕ, НЕ 29.606 34.036
1304290  ЕГ Б.БРЕХТ 0009  Чуждоезиков- ФЕ, АЕ 24.928 32.894
1304332  ПГСА 0037  Строит. тех-к, строит. и архитект., АЕ 20.804 28.500
1304948  СОУ Г. Бенковски 0014  Технологичен- предпр. и бизнес, АЕ 20.159 32.545
1305587  ПГИТМТ 0040  Т-к на комп. с-ми-комп. т-ка и т-гии, АЕ 18.304 31.838
1308667  СОУ Ал. Иванов – Чапай 0001  Технологичен- Пр. и бизнес- АЕ 19.874 27.545
1309018  МГ К.Величков 0011  Природомат.- АЕ, инф. 28.073 34.963
1309018  МГ К.Величков 0010  Природоматем.- АЕ, мат. 22.590 34.625
1309018  МГ К.Величков 0013  Технологичен- АЕ 22.921 33.928
1309018  МГ К.Величков 0038  Програмист- прогр. осигуряване, АЕ 27.722 32.501
1309018  МГ К.Величков 0012  Придродомат.- АЕ, БЗО 26.607 32.465