„Българското правителство подкрепя развитието на минерално-суровинната индустрия и доказателство за това е приетата през миналата година стратегия за развитие на сектора. „Асарел-Медет” АД е водеща компания в бранша и еталон за качество. Всеки един инвестиран лев е важен, защото такива инвестиции повишават ефективността на производството, гарантират още  по-високи стандарти на безопасност на труда и на опазване на околната среда. Най-вече това е инвестиция в хората, които са най-ценният капитал. Минно-добивният сектор  е базов за развитието на икономиката и  осигурява 5% от брутния вътрешен продукт на страната и заетост на около 24 000 души”.

Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на посещението си в дружеството на 26 юни 2016 година. Тя откри нови технологични мощности, в които през 2015 и 2016 година „Асарел-Медет” АД инвестира над 60 млн. лева.

Гости на ритуала бяха още зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков, кметът на община Панагюрище Никола Белишки, зам.-областният управител Стефан Милев, изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции Стамен Янев, проф. д-р Любен Тотев – ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, Управителният и Контролният съвет на Българска минно-геоложка камара, представители на местната власт, синдикални и браншови организации, висши учебни заведения, научни и граждански организации, предприемачи и партньори на компанията.

Откриването на новите инвестиции на „Асарел-Медет”АД започна с водосвет, който бе отслужен от архиерейския наместник на Панагюрска духовна околия протойерей Атанас Манолов.

След това министър  Петкова  заедно с кмета на общината Никола Белишки, председателя на Надзорния съвет на „Асарел-Медет АД и председател на Българска минно-геоложка камара проф. д-р Лъчезар Цоцорков и изпълнителния директор на компанията инж. Делчо Николов символично прерязаха лентата на  новата Циклично-поточна технологична линия за руда в рудник „Асарел”. Уникалното съоръжение включва гумено-лентов конвейерен транспортьор с капацитет 3000 т/ час, както и ново руднично оборудване –  един електрически багер „Komatsu” с обем на кофата от 15 кубически метра, два булдозера „Caterpillar” с гребло от 8,7 кубически метра и четири 130-тонни автосамосвала „БелАз“, чиито гуми имат диаметър от 3 метра.

„В тази линия са инвестирани над 20 милиона лева, като анализите на първите резултати след въвеждането й в експлоатация показват, че ефективността на рудничния транспорт се е повишила с над 18%. Екологичният ефект от въвеждането на такива технологии в дружеството доведе редуциране на вредните емисии от изгорели газове от рудничните автомобили с около 40%”, подчерта при представянето на инвестицията изпълнителният директор на „Асарал-Медет” АД инж. Делчо Николов.

По-късно в Обогатителна фабрика „Асарел” бе открита и изцяло обновената първа секция на Флотационното отделение на Обогатителна фабрика „Асарел“, където са внедрени 46 флотационни машини на финландската компания „Оutotec“, от които 8 са с обем на ваната от 160 кубически метра. Там кметът Никола Белишки отбеляза, че „Асарел-Медет” е най-голямото и структуроопределящо предприятие в региона и основен гарант за икономическата стабилност на общината и изрази благодарността си към ръководството за успешната съвместна работа по значими проекти и инициативи.

Ритуалът завърши с прерязване на лентата и на поредната социална инвестиция – изпълнен проект за ремонт на трите столови за хранене на работещите и за пълно преоборудване на кухнята-майка в административно-битовия комплекс на рудник „Асарел“.

Церемонията по откриването на новите технологични мощности идва само 15 дни след като лично министър-председателят Бойко Борисов преряза лентата на свръхмодерната болница „Уни Хоспитал” с 19 стационарни и 8 диагностични клиники и отделения, в която бяха инвестирани над 90 млн. лева, което донесе на „Асарел-Медет“АД и голямата награда  „Инвеститор на годината за 2015 г”. Това е третата такава награда за компанията след отличията, присъдени от Българската агенция за инвестиции през 2007 и 2011 г. за мащабната модернизация на производствените мощности и внедряването на екологични технологии.

Равносметката показва, че от 1999 до 2015 г. „Асарел-Медет”АД е инвестирал общо 892 млн. лева в реализацията на корпоративните програми за дългосрочно устойчиво развитие, а за настоящата година планираната инвестиционна програма възлиза на нови 125 млн. лева.

„Благодарение на направените инвестиции компанията вече е в състояние да преработва руди с двукратно по-ниски съдържания от първоначалния проект, което осигурява увеличаване на запасите, максимално ефективното им оползотворяване и удължаване живота на мината. Всичко това е от  стратегически важно значение за социално-икономическия просперитет на общината, устойчивото развитие на целия регион и приноса към националната икономика”, подчерта в деня на откриването председателят на Надзорния съвет на „Асарел-Медет” АД проф. д-р Лъчезар Цоцорков.