Живеещите в три блока в Пещера ще посрещнат предстоящата зима със санирани жилища. Това са първите сгради, проектите за които, са подадени по Националната програма за енергийна ефективност. Цялата процедура по санирането за тях ще приключи до октомври. Кметът Николай Зайчев коментира, че освен тези сгради вече са подготвени още 10 предложения. Така по националната програма в Пещера ще бъдат обновени 13 многофамилни жилищни сгради.

Община Пещера има възможност да кандидатства за енергийна ефективност и по Оперативна програма „Региони в растеж“. До 15 март са  подадени проектни предложения за повишаване на енергийната ефективност на публични държавни, общински и жилищни  сгради в Пещера по  процедура BG16RF0OP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове  в  периферните райони” на обща стойност от 6 503 657,87 лв. с ДДС. В момента на етап оценка са проектите за саниране на сградата на общинската администрация, полицията, ПГХВТ“Атанас Ченгелев“, ОДК и 6 жилищни сгради. До 31 май Община Пещера подаде проектни предложения за още  4 872 632,15 лв. с ДДС. Те са за ритуалната сграда, ветеринарната лечебница, сградата на Горското стопанство, както и 39 жилищни сгради.

На редовното заседание на Общински съвет Пещера, на което бяха изнесени данните за работата по програмите за енергийна ефективност, градоначалникът Зайчев поясни, че  има общини от нивото, в което се намира и община Пещера, които не са се справили с подаването на проектите. Така средствата определени по ОПРР за тях ще бъдат преразпределни между останалите общини, което ще даде възможност евентуално да се включат още сгради.

Попитан в Пещера има ли забавяне при изпълнението на Националната програма, Зайчев, коментира, че от както той е кмет забавяне няма, но е факт, че преди това не са били изпълнени част от процедурите, за да бъдат стартирани дейностите. „Всеки проект има своя цикъл, който е обвързан със срокове. Ние спазваме всички изисквания и по двете програми, по които можем да кандидатстваме. Факт е, че след реализирането им в Пещера ще има 58 обновени жилищни сгради, както и 7 обществени сгради“, допълни Николай Зайчев.