Министерството на земеделието удължи до 25 юли срока, в който тютюнопроизводителите трябва да се впишат в специален регистър. С новия закон за тютюна регистрацията стана задължителна за всички в бранша и след този срок невписаните в регистъра на практика стават нелегални производители. Срокът се удължава за трети път, а който не го спази  ще бъде застрашен от глоба. Тя ще бъде в размер от 500 до 5000 лв. и ще се налага от Агенция „Митници“.