За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране. Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е в срок от 11.07.2016 г. до 13.07.2016 г. За целта следва да се подаде ново заявление в училището „гнездо“. В заявлението желанията се подреждат съобразно останалите свободни места за този етап.

Училища „гнезда“ в област Пазарджик:

– ОУ „Проф. Иван Батаклиев“- гр. Пазарджик

– ОУ „Христо Ботев“- гр. Велинград

– ПГИТМТ- гр. Панагюрище

В трети етап на класирането може да участва и ученик, който не е участвал в първия и втория етап на класирането, но отговаря на условията /има оценки минимум среден 3.00 от изпитите по БЕЛ и математика и е завършил успешно VII клас през настоящата учебна година/.

След обявяване на резултатите от трети етап на класиране следва записване на класираните ученици в срок от 18.07.2016 г. до 19.07.2016 г.

Свободните места след трети етап на класиране се обявяват в срок до 21.07.2016 г.

Попълването на незаетите места след трети етап се осъществява в приемащите училища /тези със свободни места след трети етап/ в срок до 05.09.2016 г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класиране.

За справки, консултации и допълнителна информация можете да се обръщате към комисиите по приема в училището, в което се обучават седмокласниците, и към Областна комисия по приемането на ученици чрез конкурс с полагане на приемни изпити след завършен VII клас за учебната 2016/2017 година в РИО-Пазарджик.

Свободни места по профили и професии за ІІІ етап на класиране      

Училище Профил Свободни места за ІІІ етап на класиране
СОУ „Александър Иванов- Чапай“, гр. Белово Профил: Технологичен- предприемачество и бизнес-АЕ, технологии, информационни технологии, география и икономика 8
СОУ „Васил Левски“, гр. Велинград Профил: Хуманитарен – АЕ, български език и литература, английски език, ІІ ЧЕ, информационни технологии 25
Езикова Гимназия „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик Профил: Чуждоезиков – НЕ, немски език, английски език, български език и литература 1
Езикова Гимназия „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик Профил: Чуждоезиков – АЕ, английски език, френски език, български език и литература 1
Езикова Гимназия „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик Профил: Чуждоезиков – ФЕ, френски език, английски език, български език и литература 2
Математическа гимназия „Константин Величков“, гр. Пазарджик Профил: Природоматематически-АЕ, математика, информационни технологии, английски език 4
Математическа гимназия „Константин Величков“, гр. Пазарджик Профил: Природоматематически – АЕ, английски език, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда 1
Математическа гимназия „Константин Величков“, гр. Пазарджик Профил: Технологичен – АЕ, информационни технологии, информатика, английски език 2
СОУ „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик Профил: Технологичен- предприемачество и бизнес-АЕ, технологии, информационни технологии, география и икономика 6
СОУ „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище Профил: Природоматематически – АЕ, математика, биология и здравно образование, английски език 4
СОУ „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище Профил: Хуманитарен – АЕ, български език и литература, история и цивилизация, английски език 1
СОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ракитово Профил: Технологичен- предприемачество и бизнес-АЕ, технологии, информационни технологии, география и икономика 5
Училище Професия Специалност Свободни места за ІІІ етап на класиране
Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик Данъчен и митнически посредник Митническа и данъчна администрация, немски език 5
Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик Оперативен счетоводител Оперативно счетоводство, английски език 4
Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик Икономист Икономика и мениджмънт, английски език 1
Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик  Икономист-информатик Икономическа информатика, английски език  1
Професионална гимназия помеханоелектротехника, гр. Пазарджик Системен програмист Системно програмиране, английски език 9
Професионална гимназия помеханоелектротехника, гр. Пазарджик Електротехник Електрообзавеждане на транспортна техника, английски език 9
Професионална гимназия помеханоелектротехника, гр. Пазарджик Техник на компютърни системи Компютърна техника и технологии, английски език 8
Професионална гимназия по строителство и архитектура, гр. Пазарджик Строителен техник Строителство и архитектура, английски език 14
Професионална гимназия по индустриални технологии, менижмънт и туризъм, гр. Панагюрище Техник на компютърни системи Компютърна техника и технологии, английски език 1