През май 2016 г. в област Пазарджик са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Пазарджик. Броят на стаите в тях е 1 992, а на леглата – 4 074. В сравнение с май 2015 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) не се променя, а на леглата в тях се увеличава с 3.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2016 г. е 41 338, или с 22.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 27.4%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През май 2016 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 90.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 84.6% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9.3 и 15.4%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Русия – 20.3%, следвани от Израел – 16.1% и бившата югославска република Македония – 10.6%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през май 2016 г. в област Пазарджик се увеличават с 14.3% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 16 830. От всички пренощували лица 92.3% са българи, като по-голямата част от тях (83.2%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 296 като 87.4% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2016 г. е 35.2%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 44.6%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (16.0%). В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава с 6.2 процентни пункта, като при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди увеличението е със 7.5 процентни пункта, а при местата за настаняване с 1 и 2 звезди – с 1.4 процентни пункта.

Приходите от нощувки през май 2016 г. достигат 1 963 927 лв., или с 30.2% повече в сравнение с май 2015 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 39.1%, така и от български – с 28.9%.