Седем кандидати си оспорват мястото на директора в прогимназия „Св.Св. Кирил и Методий“ в училището в Ивайло, а четирима за за едноименното училище в квартал „Изток“, в Пазарджик. Те ще бъдат събеседвани в петък, петима пък искат да заемат директорския кабинет в СОУ“Христо Ботев“ В Септември. По двама кандидати има за ПГ по транспорт във Виноградец и училището в Черногорово.

ГРАФИК за явяване на интервю на кандидатите за заемане на длъжността „директор“ на общинско училище на територията на област Пазарджик
на 22.07.2016 г.
ОТ 9.00 ч.
1 Мариана Стефанова Гущерова ПГ по транспорт- с. Виноградец, общ. Септември
2 Мария Цончева Кръстева ПГ по транспорт- с. Виноградец, общ. Септември
1 Александър  Тодоров Петков Прогимназия  „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Пазарджик
2 Елисавета Тодорова Йорданова Прогимназия  „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Пазарджик
3 Лиляна Атанасова Георгиева Прогимназия  „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Пазарджик
4 Янка  Димитрова Денчева Прогимназия  „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Пазарджик
1 Ивана Георгиева Пепечкова ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“- с. Ивайло, общ. Пазарджик
2 Истирка Димитрова Топуркова ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“- с. Ивайло, общ. Пазарджик
3 Милка  Кръстева Стоенчева ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“- с. Ивайло, общ. Пазарджик
4 Надка Грозданова Минчева ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“- с. Ивайло, общ. Пазарджик
5 Росица Костадинова Асиева ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“- с. Ивайло, общ. Пазарджик
6 Светлана Димитрова Хамбарска ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“- с. Ивайло, общ. Пазарджик
7 Спаска Димитрова Шуманова ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“- с. Ивайло, общ. Пазарджик
ОТ 14.00 ч.
1 Галина Здравкова Дишкова СОУ „Христо Ботев“ гр. Септември
2 Милка Кръстева Стоенчева СОУ „Христо Ботев“ гр. Септември
3 Мирослава Василева. Стоянова СОУ „Христо Ботев“ гр. Септември
4 Надка Грозданова Минчева СОУ „Христо Ботев“ гр. Септември
5 Регина Димитрова Карталова СОУ „Христо Ботев“ гр. Септември
1 Росица Костадинова Асиева Прогимназия „Асен Златаров“, с. Черногорово, общ. Пазарджик
2 Татяна Миткова Сребринова Прогимназия „Асен Златаров“, с. Черногорово, общ. Пазарджик

За ОУ“Неофит Рилски“ и СОУ“Методи Драгинов“ във Велинград интервюто е насрочено за понеделник, тогава ще бъде и събеседването с единствената кандидатка за поста в ОУ „Христо Ботев“ в Калугерово.

ГРАФИК за явяване на интервю на кандидатите за заемане на длъжността „директор“ на общинско училище на територията на област Пазарджик на 25.07.2016 г.
ОТ 11.30 ч.
1 Величка Костадинова Главчева ОУ „Неофит Рилски“, гр. Велинград
2 Юлия Димитрова Трионджиева ОУ „Неофит Рилски“, гр. Велинград
1 Милка Кръстева Стоенчева ОУ „Христо Ботев“, с. Калугерово, общ. Лесичово
1 Дуня Миленова Бошнакова СОУ „Методи Драгинов“, гр. Велинград
2 Спаска Димитрова Шуманова СОУ „Методи Драгинов“, гр. Велинград