Ана Гройс, PZdnes.com

Три улици ще се ремонтират основно това лято в най-младата община в България – Сърница. Реконструкцията е съгласно програмата за капиталови разходи на общината за 2016 година.

Улиците, подлежащи на ремонт и рехабилитация са „Любен Каравелов“, „ Калафат“ и „ Ранча“.

На улица „Любен Каравелов“, с обща дължина от 350м се предвижда да се извърши ремонт на част от улицата, в участък с дължина 267м, където настилката е силно компрометирана.

За ремонт на пътната настилка трябва да се извърши профилиране на съществуващата пътна основа, включително извозване, полагане на несортиран трошен камък, битумен разлив и доставка и полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5 см.

За подобряване на отводняването на улицата се предвижда направа на   напречни линейни отводнители  и заустването им към съществуващата канализация, както и оформянето на бетонов окоп/канавка за поемане на повърхностни води в кръстовището с тупикова  улица.

Съществуващите бордюри са компрометирани в голямата си част, като в нивелетно отношение има разлика около 30-40см между лявата и дясната част. Предвижда се да се извадят бордюрите, да се оформи нова нивелета, и съответно ново ниво на бордюрите. Част от тях ще бъдат монтирани отново, а за останалата част от улицата се предвижда полагане на нови бордюри.

На ул. „Калафат“, която е  с обща дължина 131м се предвижда отводняване, ремонт и рехабилитация на участъците, където настилката е силно компрометирана.

За подобряване на отводняването на улицата се предвижда направа на   напречен линеен отводнител и заустването му към съществуващата канализация. В дъното на улицата се предвижда направа на дренаж  от РVС дренажни тръби и дрениращ материал, като върху него трябва да се изпълни облицован земен окоп от монолитно излят на място бетон за поемане на повърхностни и скатни води. Предвижда се полагането на нови бетонови бордюри.

На улица „Ранча“, която е  с обща дължина 115 м и ширина се предвижда направа на отводняване, ремонт и рехабилитация на участъците, където настилката е силно компрометирана. Предвижда се да е извадят съществуващите бордюри и полагане на нови. Предвидено е и изграждане на декоративна стена 22м с височина около 1,20м за оформяне на нивелетата на пътя към съществуващи имоти.

Общата прогнозна стойност на ремонтните дейности е 175 хиляди лева.