Изборът на обществен посредник е първа точка от Дневния ред на предстоящата на 28 юли, четвъртък, сесия на Общинския съвет – Пазарджик. Още преди месец стана известно, че за поста претендент е само адвокат Георги Шопов, който предостави своята концепция на съветниците.

Достъп до нея имат и гражданите, които могат да я прочетат на сайта на ОбС – Пазарджик.

На заседание на временната комисия за избор на омбудсман, проведено на 14.06.2016 г., в присъствието на един от кандидатите за обществен посредник и представители на медиите, беше отворен един плик с документите на кандидата Георги Арахангелов Шопов.

Пликът с документите на втория по реда на постъпване кандидат, Диана Маринова Варникова – Милчева, не беше отворен поради нейното неявяване на заседанието на временната комисия.

След повторно, обстойно преглеждане на документите в закрито заседание комисията констатира, че кандидатът Георги Арахангелов Шопов е представил необходимите документи по чл. 10, ал. 2 от Правилника за дейността на обществения посредник на община Пазарджик и следва да бъде допуснат до участие в избор на обществен посредник.