В присъствието на управителя на НОИ Бисер Петков и зам. областния управител Стефан Мирев, днес в Пазарджик бяха официално открити изцяло реновираните помещения на  отдел „Пенсии” към Териториалното поделение на НОИ намиращи се на ул. „Втори януари” 10 в гр. Пазарджик.

25пенсионно

 

По време на церемонията, директорът на ТП на НОИ Пазарджик, Елка Гълъбова благодари на ръководството на НОИ за отпуснатите финансови средства и подобряване условията на труд на служителите в административните сгради. От 2012г. до момента са извършени преустройства и основен ремонт на сградите и помещенията, изградена е газова отоплителна инсталация на приемната на ул. „Екзарх Йосиф” №15, където от 2014г. функционира и система за управление на чакащи клиенти. Със системата е създадена по-ефективна организация за обслужване и осъществяване контрол от страна на ръководството по отношение на времето за обслужване на гражданите.

25пенсионно1

„С преустройството на сградата и помещенията на отдел „Пенсии” завършва и цялостната програма по обновяване на сградите и подобряване на условията на работа на служителите и обслужването на гражданите, бизнеса и институциите в ТП на НОИ Пазарджик”, каза управителят на НОИ Бисер Петков. Той благодари на областната и общинската администрации в града за оказаното съдействие по време на ремонтните дейности и за усърдието и търпението на колегите си от поделението в Пазарджик. По време на церемонията, на екран бяха представени кадри от двете административни сгради преди и след ремонтите. Началникът на отдел „Пенсии” ,Анастасия Костадинова не скри вълнението си  и сподели, че след 35 години стаж в системата се радва да поздрави колегите си, които от днес ще работят отново в обновената административна сграда на ул. „Втори януари” 10.