Специалисти по профилактика на болести и промоция на здравето от Регионалната здравна инспекция в Пазарджик са поканени да вземат участие в реализирането на Програма „Детско полицейско управление” за обучение на ученици от начален и прогимназиален етап в пет училища на територията на областта – в Пазарджик, Септември, Пещера, Велинград, Панагюрище. Децата ще получат умения за справяне с предизвикателствата и знания за работа в екип. Експертите от РЗИ ще ги запознават с последствията за здравето от тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотици.

Детското полицейско управление е поредната съвместна дейност между РЗИ и ОДМВР, чиято предистория започна с подписването на Споразумение за координация и сътрудничество през 2008 г. между двете министерства