Регионалният инспекторат на МОН – Пазарджик препоръча на родителите на първолаци и петокласници, да се снабдят с наръчници, за да се запознаят с въпросите, възникващи най-често пред семейството в навечерието на първия учебен ден. Макар до началото на учебната година да има повече от месец време, помагалата и тетрадките за учениците вече се предлагат в търговската мрежа.

Наръчник за родители на първокласници „Добре дошли в 1. клас“ и Наръчник за родители на петокласници „Добре дошли в 5. клас“ се издават от Асоциация Родители. Изданията са безплатни, получателят заплаща единствено цената на куриерската услуга.

В Наръчниците се разглеждат въпроси, свързани с развитието на децата в съответната възраст, адаптацията им към новите условия в училище и ефективното взаимодействие между семейството и училището. Изданията излизат всяка година се актуализират и се ползват с неизменен интерес.

Наръчникът за родители на петокласници тази година излиза в ограничен тираж от 10 000 броя и след изчерпването им приемането на заявки ще бъде прекратено.