Община Септември ще входира до петък в София проект за изграждане на асансьор на административната сграда и рампа за инвалиди. За неговото финансиране ще се кандидатства по Мярка М01-01 „Проект красива България” – „Осигуряване на достъпна среда за административни сгради”. Това стана ясно по време на седмата от началото на годината извънредна сесия на Общинския съвет в Септември. „Неотложността да искаме това извънредно заседание е, защото мярката се затваря в петък и трябва да се включим в този срок”, обърна се към съветниците кметът на Общината Марин Рачев. 

На свой ред докладчикът по точката инж. Явор Митев, който е директор по Строителството в Община Септември, съобщи куриозно, че доскоро сграда на Общината според кадастралният план на Септември въобще не е съществувала документално на картата. „Успяхме за 1 месец да нанесем сградата на Общината в плана на Септември, както и да изработим проект за участие. Окончателната количествено стойностна сметка ни бе сведена до знание от проектантите буквално в петък и трябваше да реагираме много бързо. 122 184 лева са необходими за реализация на проекта.

Съфинансирането от страна на Общината ще бъде 12 218 лева. Сумата включва изграждането на достъпа до рампата, стълбите и самите съоръжения”, съобщи Митев. Той допълни, че има изградена асансьорна шахта в северната част на сградата и тя ще се използва. Рампата за инвалидите ще бъде от страната на паркинга до сградата на Общината, обясни още директорът по строителството.

След като получиха подробна информация за проекта, с пълно единодушие общинските съветници дадоха зелен семафор на администрацията да предприеме необходимите действия по кандидатстване на процедурата за неговото одобрение и последващо финансиране.