На пчелари от Велинград и  село Нова махала за безвъзмездно ползване са предоставени пет електрически огради. Те предпазват пчелините от набези на кафява мечка, като по този начин се намалява антропогенния натиск върху защитения вид, съобщиха от РИОСВ – Пазарджик.

Опазването на ценни растителни, дървесни видове и защитени животни е сред приоритетите в превантивната и контролна дейност на РИОСВ-Пазарджик. В последните месеци е осъществен контрол върху дейността на седем билкозаготвителни пункта в  Ракитово и  Пазарджик. Не са установени нарушения на Закона за лечебните растения.

Проверено е състоянието на осем защитени дървета на територията на ТП ДГС „Белово“ и ТП ДЛС „Ракитово“. Състоянието им е добро. След подаден сигнал е проверено състоянието на вековен дъб в местността „Ливадите“, землище на с. Дебращица.  Установено е,  че стволът му е осеян с ходове на бръмбар Голям сечко. Това е вид, който предпочита мъртва дървесина и не влияе върху съществуването на дървото.

В последните месеци в РИОСВ-Пазарджик са получени десет сигнала за бедстващи защитени видове –  млади екземпляри на бял щъркел, горска ушата сова и домашна кукумявка. Осем от птиците са изпратени за лечение и отглеждане в спасителен център, а две са освободени в подходящи места. Последният случай е от вчера, когато деца сигнализираха за малка сова в безпомощно състояние,  намерена в двора на лятната им къща в с. Паталеница.