Със стрелба по гургулици, бекаси, бекасини и гривек стартира днешният ден за голяма част от Ловните дружинки на територията на областта. От днес е открит ловният сезон за пернат дивеч, а това е солиден повод за сбор на авджиите. По обяд повечето от тях си спретнаха тържествени трапези. Празникът бе отбелязан в много селища на  територията на областта с курбани за здраве, берекет и най-вече богат улов.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ

В Норвегия….имаш право да започнеш лов на дребен дивеч от 16 годишен, а още по интересното, е че можеш и от 14г. стига да си с придружител. Едрия лов започва от 18г. Всяка година се полага изпит по стрелба….ако си калпазанин ти се отнема разрешителното за лов.

***

В Русия...Думата „ловец“ се споменава за първи път в документ, през 1410г. Запалени ловци са били князете Игор, Владимир, Ярослав, Владимир Мономах, Мстислав Владимирович, Великият херцог на Москва Василий III, царете Иван Грозни, Алексис и др. И тогава са практикували много видове лов, но с течение на времето е станал особено популярен ловът с птици… лов със соколи и орли. Популярен е бил и ловът с хрътки,този вид лов се появява в Русия в началото на XV век. От русия произлизат някои от най-известните ловни породи кучета. Още в средновековието право на лов са имали само „аристократите“.

***

Правото на лов във Франция е свързано със собствеността върху земята. В чл.222-1 е записано, че никой не разполага с
правото на лов върху територия на другиму, без съгласието на нейния собственик или на негови правомощници. Във Франция правото на ловуване (ловен билет) се придобива след полагане на изпит. В Закона няма предписания за изискванията за самия изпит. Това се определя от самите департаменти. В Закона обаче има обширна регламентация
за лицата, които не се допускат до изпит, т.е. нямат право да са ловци. Освен логичните ограничения, които познаваме тук са разписани и ограничения за осъдени за скитничество, просия, кражби, мошеничество, злоупотреба с доверие, за осъдени на повече от 6 месеца за проявено насилие спрямо общински и държавни служители, алкохолици и т.н.

***

 В Австрия за първоначално издаване на ловна карта е необходимо да се положи изпит за годност. Това правило важи за
всички провинции. До изпит се допускат лица навършили 18 години. Изключение се прави за лица навършили 16 години, когато се обучават в училища с профил ловно стопанство и това става по искане на притежаващия ловното право за определен ловен район, като собственика става и гарант на младия ловец.   В Австрия във всяка община се изгражда
ловна комисия (ловен комитет) в състав от 6 до 12 членове. В нея влизат по равен брой представители на общинския съвет и на местния общински комитет по селско стопанство. Седалището е в общината. Членството е почетно, т.е. членовете не получават възнаграждение. Комисията управлява всички дейности свързани с кооперативните ловни райони, като изрично е казано, че трябва да се запазят  интересите на собствениците на земята.

*На снимката – Ловната дружинка в Горно Вършило