Железопътният район около Пазарджик и Пловдив, за щастие, не попада в списъка с масови кражби на траверси, релси и други метални части от инфраструктурата за движение на влаковете. 

Масово се крадат действащи съоръжения от осигурителната и телекомуникационна техника, съоръженията за електрозахранване и енергетика, железопътни релси, стрелкови части, скрепителни елементи и всякакви метални части, които могат да бъдат предадени за вторични суровини, жалват се от НКЖИ. Изтъква се, че щетите за възстановяване са многократно по-големи от стойността на откраднатите материали. Точният размер не може да бъде изчислен.

НКЖИ подчертава, че кражбите на елементи от железния път и неговите съоръжения създават предпоставки за дерайлиране на преминаващите влакове, поради нарушения на целостта и здравината на конструкцията на пътя, мостовете, съоръженията и др.

Всяко дерайлиране на пътнически влак пък носи в себе си риска за живота на пътниците, пътуващи в него или в други преминаващи влакове, или за разрушения на самите влакове и превозваните стоки в товарните влакове. Освен това кражбите могат да доведат до огромно закъснение в графика или промяна на маршрутите на движещите се влакове, което води до загуба на време и създава неудобство на пътуващите.

Конкретизира се, че кражбите са съсредоточени в няколко проблемни района на страната:

• За района на град София са: Подуяне – Подуяне разпределителна – Искър – Биримирци, Искър – Казичeне, гара Илиянци

• За района на град Перник са: Перник – Перник разпределителна – Радомир

• За района на град Плевен са: Плевен – Плевен запад – Ясен – Долна Митрополия – Сомовит

• За района на град Ямбол са: Ямбол – Елхово, Ямбол – Завой – Зимница;

• За района на град Хасково са: Димитровград – Симеоновград – Любимец – Свиленград

• За района на град Варна са: Комунари – Величково – Юнак-Варна

От началото на годината до края на юли кражбите от железопътната инфраструктура са на стойност 1 096 043 лв., като в това число влизат 9 411 м кабели на стойност 635 507 лв., 29 642 бр. жп скрепления на стойност 145 366 лв., жп релси на стойност 182 443 лв. и други елементи на железопътната инфраструктура.