Първият блок, с който стартира реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Пазарджик, вече е почти готов. Вероятно в първата петнадесет дневка на септември, той ще бъде приключен напълно. Работата по него започна на 14 април, а по план той трябваше да бъде готов най-късно през октомври.

Ето как изглеждаше сградата преди началото на работния процес.

20160414_103926

Screenshot 2016-04-12 14.27.13

И сега.

17блок пловдивска

  1.  Ремонтът се извършва от „Строймонтаж” ЕООД, гр. Пазарджик, Обособена позиция 1 “Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр.Пазарджик, ул. „Пловдивска” № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37 и № 39”.

Със срокове: 10 календарни дни за работно проектиране и 180 календарни дни за изпълнение.

Общата стойност на поръчката е 2 351 676,38 лв. без ДДС, или 2 822 011,66 лв. с ДДС.

 

 

 

 

 

Ето и фирмите, които са одобрени да извършват “Работно проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителни дейности на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, на останалите одобрени за това люто сгради, както следва:

„Сигма Строй” ООД, гр. Пазарджик, изпълнител на обществената поръчка за Обособена позиция 2 “Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр.Пазарджик, бул. „Стефан Караджа” № 11А, № 11Б, № 11В и № 11Г”.

Със срокове: 38 календарни дни за работно проектиране и 155 календарни дни за изпълнение.

Общата стойност на поръчката е 1 667 114,40 лв. без ДДС, или 2 000 537,28 лв. с ДДС.

02блок

Обединение „Виделина 2016” гр. Бургас, с членове на обединението „Трейс-Бургас” ЕАД, гр. Бургас и „Архонт” ЕООД, гр. София за изпълнител на обществената поръчка за Обособена позиция 3 “Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр.Пазарджик, бул. „Георги Бенковски” № 123 и № 125”.

Със срокове: 25 календарни дни за работно проектиране и 150 календарни дни за изпълнение.

Общата стойност на поръчката е 988 641,42 лв. без ДДС, или 1 186 369,70 лв. с ДДС.

17саниране1

„Еко-Хидро-90” ООД, гр. Пазарджик, за изпълнител на обществената за Обособена позиция 4 “Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр.Пазарджик, ул. „Антим І” № 19 А,Б, № 21 А,Б и № 23”.

Със срокове: 20 календарни дни за работно проектиране и 60 календарни дни за изпълнение.

Общата стойност на поръчката е 1 616 074,32 лв. без ДДС, или 1 939 289,18 лв. с ДДС.

17саниране2

„Пътно поддържане Пещера” ЕООД, гр. Пазарджик, изпълнител на обществената поръчка за Обособена позиция 5 “Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр.Пазарджик, ул. „Дунав” № 11, № 13, № 15, № 17 и № 19.

Със срокове: 20 календарни дни за работно проектиране и 60 календарни дни за изпълнение.

Общата стойност на поръчката е 1 565 666,64 лв. без ДДС, или 1 878 799,97 лв. с ДДС.