По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на юни 2016 г. се увеличават с  827, или с 1.3% спрямо края на март 2016 г., като достигат 62 529.

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие на 2016 г. област Пазарджик е на 12-о място по показателя „средна работна заплата“. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 279 лв., Стара Загора – 938 лв. и Враца – 907 лева.

Спрямо края на първото тримесечие на 2016 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.4% (13 374), а в частния сектор с 1.6% (49 155) през второто тримесечие на 2016 година.

В края на юни 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 4.8% или с 2 856 повече в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в обществения сектор е с 2.6%, а в частния сектор наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават съответно със 7.0%.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2016 г. за област Пазарджик е 722 лв., за май – 750 лв., и за юни – 795 лева.

През второто тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо първото тримесечие на 2016 г. с 6.0% и достига 756 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 814 лв., а за частния – 740 лева.

През второто тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 10.5% в сравнение с второто тримесечие на 2015 година.