Екскурзия до тракийския храм в Старосел беше заключителният етап от програма „Детско лято 2016“. Над 100 деца се включиха в инициативата в рамките на изминалите два месеца. Програма „Детско лято 2016 г.“ бе официално открита през юли в местността „Света Петка“. Тя премина под патронажа на кмета на града Стойно Чачов, а нейни организатори бяха местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), общинска администрация –Стрелча, НЧ „Просвещение”, Туристически информационен център, Исторически музей, НУ„Паисий Хилендарски” и СОУ „Св.св. Кирил и Методий“.