Министър Румяна Бъчварона обяви конкурс за наемането на нови четирима старши служители в ОД МВР – Пазарджик. Консурсът се провежда на основание член 156, алинея 1, алинея 5 и алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР.

Конкурсът е за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Пазарджик за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Районно управление – Пазарджик
1.1. Участък – Лесичово
– полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;
1.2. Участък – Изток
– полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;
2. Районно управление – Велинград
Група „Охранителна полиция”
– полицай – старши полицай  (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност;
3. Районно управление – Панагюрище
Участък – Стрелча
– полицай – старши полицай  (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност.

Кандидатите не трябва да са по-възрастни от четиридесет години, за имат чисто съдебно минало, да покриват физическите тестове за постъпване в системата на МВР, да са физически и психически здрави. Документи се приемат от утре в сградата на ОД МВР – Пазарджик.

След изтичане на крайния срок за подаване на документите, сектор “Човешки ресурси” в Областна дирекция на МВР – Пазарджик да изпрати обобщена справка за набраните кандидати до дирекция “Човешки ресурси” – МВР и до Института по психология – МВР и ЦБПС при Академията на МВР – за проверка валидността на резултати и заключения по чл. 3а (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) от изследвания при предходни конкурси.

Конкурсната процедура ще се проведе в срок до 3 (три) месеца от обявяването на конкурса.