През изминалата неделя беше даден старт на поредната кампания на младежката организация Съвет за младежка политика в град Пазарджик. Този път младежите насочиха вниманието си към всички свои съграждани – независимо от възраст, занимание, професия.

 В рамките на активацията си амбицираните младежи от Съвета предоставиха уникална възможност на всеки, който желае, да сподели своите мисли и желания, или с други думи да каже „какъв им е проблемът“. Идеалната цел, с която се ангажират младежите, е да спомогнат за решаването им.

За целта в рамките на няколко дни младежите се сблъскаха с мненията, настроенията, гледните точки и впечатленията на местните граждани. Тяхната цел бе да проучат и разпитат възможно най-много хора, за да могат в края да създадат профил на пазарджиклии, който им разкрива кои са проблемите им и какви неща ги интересуват.

В рамките на годината младежите се ангажират да създадат механизми за разрешаването на най-наболелите проблеми на съгражданите си, като работят за тяхното имплементиране съвместно с Община Пазарджик. Екипът на Съвета споделя, че креативността и прогресивните идеи са от фундаментално значение за общността, в която живее и работи, и е готов да застане зад всяка идея, доказваща, че хората са основният двигател на промяната. Именно такава бе и настоящата кампания „Какъв ти е проблемът?“.

За Съвета за младежка политика: Съветът за младежка политика е неправителствена организация, съставена от екип от отговорни хора, които искат да създават промени. Цели да развива интересите и потребностите на младите хора, запознава ги с добрите практики във всички сфери на обществения живот, съдействаме за решаването на проблемите им и подпомага личностната им реализация и изява. Съветът развива дейност в три основни направления: консултативна дейност, неформално образование, младежко включване.