Европейската комисия подкрепи инициативата на  българския евродепутат от Групата на социалистите и демократите Илияна Йотова за допълнителни средства от еврофондовете за планинските региони на Европа. По-рано през годината Йотова състави доклад за проблемите и възможностите на планините, който бе приет с огромно мнозинство в пленарната зала на Европейския парламент. Дори крайнодесни групи, гласуващи против еворпейските политики по устав, подкрепиха инициативата на българския евродепутат.

ЕК подкрепи предложените възможности за целево финансиране за борба с обезлюдяването на планинските региони, както и опазването на околната среда и техните природни богатства. Отговорът на ЕК взима под внимание предложението на Йотова за създаване на Програма за развитие на планинските региони. Комисията признава посочената в инициативата-доклад нужда от допълнително финансиране за малките и средни предприятия в планините за компенсиране на неблагоприятните условия, свързани с трудния достъп, липсата на инфраструктура и обезлюдяване. Особено внимание се обръща на поразените от природни бедствия и уязвимите от промяната на климата местности.

Европейската комисия също така оценява нуждата от развитие на планинските региони и опазване на тяхната околна среда на европейско ниво. Според техния отговор планинските региони споделят общи проблеми, въпреки че Алпите са най-богатия регион в Европа, докато българските планини са сред най-бедните.

Промяната на климата и опазването на околната среда е на ключово място в доклада на евродепутата. Според нея развитието на тези региони би могло да бъде постигнато единствено при опазване и отговорно оползотворяване на техните природни ресурси. „Планинските региони на ЕС страдат от трудна достъпност, което силно затруднява населението и малките и средни предприятия. Промяната на климата нанася щети на земеделието и туризма, а замърсяването на околната среда застрашава природните ресурси на планинските региони.“, каза Илияна Йотова на срещата на планинските общини, която се проведе в Пловдив през май т.г. На срещата кметове и общински съветници обсъдиха с Йотова и нейни колеги евродепутати от Португалия и Хърватия за бъдещето на еврофондовете.

Комисията ще направи допитване към държавите членки до каква степен се възползват от европейските средства в планините и какви са вижданията им за тяхното развитие.