Българска промишлена палата представи представи 18-то си поредно издание на класацията „ТОП 100”, която е извършена сред 6 380 фирми, които произвеждат 84.73% от БВП на страната за 2015.

Увеличение от 125% на приходите от продажби през 2015 г. спрямо 2014 г.  на първите 100 най-бързо растящи фирми показва класацията на БТПП ТОП 100. Повече от половината от най-бързо растящите 100 фирми са от сферата на търговията (32%) и от строителния бранш (25%). Присъствието на търговския сектор не е изненада, защото той създава около 70% от БВП, а за добрите резултати на строителството допринасят най-вече изпълняваните публични проекти.

С най-голям ръст на приходите от продажби през 2015 г. спрямо 2014 г. в индустрията са основно във фирми от химическата промишленост и производството на машини и оборудване. Това традиционно са сектори, ориентирани към външните пазари, при които нашите предприятия имат добри конкуренти позиции спрямо чуждестранните такива.

Добри резултати от нарастване на приходите и още по-добри при ръста на печалбата. 7 пъти увеличение на печалбата през 2015 г. спрямо 2014 г. показват резултатите от първите 50 фирми, класирани по най-голямо увеличение на финансовия резултат. Осреднената им печалба е 9,4 млн.лв. през 2015 г. спрямо 1,2 млн.лв. през 2014 г.

Най-големите фирми от Югозападния район правят 10 пъти повече приходи от тези в Северозападния район. Това се наблюдава в класирането по региони, което представя 10-те фирми с максимални приходи от продажби и печалба. На второ място като район, при които са концентрирани фирмите с най-големи обороти, е Североизточния. Причината е една – неговата структурна специализация в химическата индустрия, а фирмите от нея имат стабилни приходи и изнасят своята продукция в цял свят.

Методологията на „ТОП 100” включва класиране на базата на обективни данни от годишните финансови отчети на компаниите. Участват нефинансови предприятия, приключили 2015 г. с печалба и с приходи от продажби над 100 хил. лв. през 2014 г.

БТПП представя и ТОП 10 за всеки отделен район. В нашия Южен централен панагюрската „Асарел Медет“ заема челната позиция. От нашата област достойното шесто място има и пещерската фирма „Биовет“.

09%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b8

Представянето на фирмите в класациите има за цел единствено да ориентират за процесите в българската икономика и не трябва да служат за инвестиционни решения, при сключване на договори и решения, свързани с финансови последици. БТПП препоръчва при необходимост да се извърши справка с всеки първоизточник на информацията. Методологията на „ТОП 100” включва само нефинансови предприятия, приключили 2015 г. с печалба и с приходи от продажби над 100 хил.лв. през 2014 г. Допълнително условие при класирането по критерия за ръст на печалбата е предприятията да са имали печалба над 50 хил.лв. през 2014 година.