541 023 лева са общо изразходваните средства за  ремонтни дейности и обзавеждане на общинските училища и детски градини при подготовката на новата учебна 2016/2017 година, съобщи кметът на Пазарджик Тодор Попов.

От тях 325 977 лева са заделили учебните и детски заведения от собствения си бюджет, за  13 968 лв. са извършени ремонти  от собствени приходи – наеми и дарения.

Община Пазарджик е вложила в строително-монтажни дейности средства в размер на  201 078 лв.