Шестима адвокати са допуснати до участие в избора за председател на Адвокатската колегия в Пазарджик, той ще се проведе тази събота.

Вотът на правозащитниците е плануван за девет сутринта, но при липса на кворум, ще започне в десет. След подбора извършен от създадената за целта комисия, в битката за първото място в колегията ще влязат Тако Ангелов, Костадин Хаджийски, Кирил Александров, Георги Милчев, Иван Савов и Георги Керелов. Най-дълъг юридически стаж от кандидатите има адвокат Кирил Александров – 28 години.

Адвокат Александров е бил избран за резерва в Адвокатския съвет, но поради решението си да се кандидатира за председателското място, е подал молба, да бъде отписан от списъка за резерви в АС. На негово място е утвърден адвокат Илия Колчев.

Единствен адвокат Георги Милчев е представил на колегите си своята визия за бъдещето на колегията, като голяма част от тях са получили лично от него предложената Програма за управление.

В изискванията за участие на адвокатите в Общото събрание, както и за самите кандидати за председател е вписано условието, че те трябва да са си платили членския внос, за да имат право да гласуват.

Утвърден е и образецът на бюлетината, с която ще се гласува.