Ако се върнем назад във времето ще видим, че първото школо в будното родопско градче Брацигово е било създадено през 1831 г. Първият учител в него е калугер от Кричимския манастир, той бил нает от местният поп Кънчо. Настанили го в едно от църковните помещения и в началото при него се обучавали само децата на по-заможните граждани.

Две години по-късно бил нает светският учител Иван, който заменил пясъка и пръчиците, с хартия и мастило. Кондиките сочат, че училището продължило да бъде в църквата, а освен деца го посещавали и възрастни, които искали да се ограмотят. Програмата включвала само писане, четене и смятане.

Едва в 1845 г. с наемането на учителя Янаки Манов от Пазарджик се сложило началото на изучаването на предмети като история, география, пеене. Даскалът въвел и „ланкастърската метода“. Той бил и първият радетел за откриване на „по-горно“ училище. Брациговци много го обичали, но той не се нравел твърде на свещениците, защото честичко повтарял, че:

“ умните хора трябва да затварят църквите и да откриват училища“. Пет години след идването на Янаки Манов, бил нает и втори учител – Никола Митрофанов.

През 1848 г. по настояване на учителя Янаки било построено училище. То отговаряло на нуждите на Брацигово по това време, побирало около двеста деца. Нарекли училището образцово – то имало чинове, карти, дъски за писане, глобус. Славата му гръмнала в цялата околия. Много деца идвали и от съседните села пешком, за да се ограмотят.

За жалост през 1851 г. учителят Янаки Манов се споминал и дълги години след това, не се намерил достоен негов заместник. В документите от онова време се сочат имената на даскал Стефан от Чирпан, Геню Маринов от Голямо Конаре, Костадин Томчев от Брацигово.

В спомените на брациговци трайно оставил диря даскал Геню, през деня той обучавал децата на четмо и писмо, а вечер събирал родителите им, за да проповяда пред тях революционните си идеи за освобождение. Именно тогава в класните стаи учи и апостолът на Брацигово – Васил Петлешков, когото по-късно баща му праща на курсове за аптекар в Цариград.

Децата и възрастните се умножавали в училищните стаи и така през 1869 г. училището се оказало тясно, за да побере своите триста ученици. Осмен момчетата към книгите вече посягали и момичетата от родопския градец.

Междувременно в пристъп на любов към образованието, споминалят се вече свещеник Ангел поп Гачов, бил завещал бащината си къща, за да отворят в нея девическо училище. Синът ву Димитър, също свещеник обаче не бил съгласен с бащиното си завещание и държал къщата под ключ. Жителите на града многократно му подхвърляли да пренесат там училището, но той не щял и дума да се издума по този въпрос, камо ли да се изпълни.

Наближавала есента на 1870 г., а местните първенци вече били цанили две учителки от Сопот. Когато те пристигнали, брациговци разбили вратите на къщата, настанили там даскалиците и училището заработило, така момичетата били отделени от момчетата.

През 1881 година на мястото на сегашната сграда на началното училище в Брацигово е построена сграда на два етажа и полусутерен „Св. Марена”, но за нещастие през 1927 година изгаря от пожар.

Започва възстановяване на училището под ръководството на Бъчваров и Сакулов и доброволческия труд на цялото население, както в известния роман на Вазов „….кой с каквото може”.

15%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be1-1

През 1934 година има вече самостоятелни сгради за :

Първо начално училище „Климент Охридски” с главен учител Софка Каракънева.

Второ начално училище „Васил Петлешков” с главен учител Мария Шишкова.

През периода 1941- 1944 година Първо начално училище е превърнато в казарма на жандармерията, а във      Второ  начално училище се установяват отделенията на Пловдивската болница. Учебните занятия се провеждат по домовете.

След 9.09.1944 г.започва функционирането на училището.

През годините училището e първооснова за изграждането на много известни личности, които дават своя принос за издигане на авторитета му.

Днес НУ „Васил Петлешков” е средищно училище. То работи по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. В него се обучават и възпитават 145 ученика.

In memoriam

За първи път от сто и четири години насам Брацигово посреща учебната година без своя легендарен Техникум по строителство. Де юре и де факто той вече не съществува. От създаването си през 1912 г. до миналата учебна година в училището са получили занаят, образование и квалификация над 11000 души, в това число – над 4000 строителни техници и над 7000 изпълнителски работни кадри.