Здравейте,
често пътувам по работа от близкото село Ивайло до града и обратно, било с автобус, кола или с велосипед. От няколко месеца ми прави впечатление, че на тротоара и велоалеята между селото и града, в близост до Люпилнята има стари, изпочупени автобуси. Вероятно те са никому непотребни, но там ли трябва да бъдат разположени?

Собственикът не е взел никакви мерки за безопасност, защото ако в тях решат да влязат деца и да си играят, не се знае дали няма да се наранят от изпочупените седалки и стъкла. Освен това, всеки цивилизован човек знае, че старите МПС се предават в Автоморги, на вторични суровини или пък на бунището, но не и на тротоар и велоалея, където се затруднява движението на другите хора.

Смятам, че е необходимо да се установи от Общината кой е собственикът и същият да бъде принуден да се погрижи за старите си автобуси и те да бъдат преместени. Болно ми е и за велоалеята, която е доста занемарена, тъне в боклуци и не се използва по предназначение.

Тя свързва с.Ивайло и гр.Пазарджик и много хора карат велосипедите си директно на шосето, където е опасно. Всички знаем, че велосипедистите са доста уязвими на пътното платно и стават жертви на катастрофи, какъвто беше случаят с жената на моста на р.Марица. Необходимо е да се възвърне предназначението на велоалеята за удобството и безопасността на хората!

Мария Петрова, Пазарджик

Потърсихме мнението на общината и от там получихме отговор, че направена от тях проверка е констатирала наличието на 8 бр. спрени от движение автобуси, паркирани на ул. „Ивайловско шосе”, в участъка между изходната табела на гр. Пазарджик и входната табела на с. Ивайло, от лявата страна, извън пътното платно. При извършването на огледа на въпросните автобуси е било установено, че те са в много лошо техническо състояние.

Последваща проверка е показала, че колите са собственост на „ Никан лайн Груп“ ООД, с посочен адрес на фирмата: гр. Пазарджик, ул.“Ивайловско шосе“ №1. При извършената проверка е установено, че офисът на фирмата не работи и е затворен, към момента не могат да бъдат открити нейни представители и възможност за контакти. Направен беше опит за установяване седалището на фирмата на друго място, поясниха от общината. Установен е адресът на „ Никан лайн Груп“ ООД в гр. Пловдив, на ул. „Кукленско шосе“ № 21В, с посочени телефони и „ e – mail“ за комуникация. При търсенето на контакти се установи, че посочените телефони на фирмата са закрити.

Изготвен е фотоалбум, на изоставените автобуси, за припознаване от фирмата като тяхна собственост и предприемане на мерки, който е изпращан  многократно на посочения  e – mail: nikanline@plov.net, без резултати до момента. Предвид фактическата невъзможност за установяване на собствениците на автобусите и контакти с техни представители се търси посредничество на структурите на МВР в очакване на резултат.

От тук нататък следва, да се направи оценка на резултатите от проверката и издирването на собствениците и възможностите за прилагането на разпоредбите на Глава девета: „Управление на излезли от употреба моторни превозни средства“ от Наредбата за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделно, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци., като преди това ще бъде изпратена писмена покана на адреса на „Никан лайн Груп“ ООД да премахнат изоставените автобуси, ако са тяхна собственост.

Сагата обаче не приключва до тук, ние успяхме да издирим собственика на автобусите, който ни информира, че те са били ипотекирани в полза на местни клонове на банки. В момента са наложени запори на сметките на „Никан лайн Груп“ от страна на НАП и въпросните банки, които на практика имат право да се разпореждат с имущество.

Това обаче не е съвсем така, тъй като формално все още „Никан лайн Груп“ е собственик на изгнилите возила и ако те създават предпоставки за затрудняване на нормалното движение по пътното платно, от фирмата трябва да ги премахнат и ако това не стане доброволно, ще се наложи чрез административни санкции.