Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик е качен на сайта на Общинския съвет.

Сега действащата Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик не отразява в достатъчна степен промените в Закона за местните данъци и такси, това налага и корекциите в документа. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници е в размер на 300 лева.

В документа е обяснен механизмът, по който ще се изчислява дължимият данък от собствениците на таксиметрови коли на територията на общината, когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината.

Целият проект – ТУК