Встъпването в длъжност на Георги Шопов бе оповестено с откриването на приемна за граждани в сградата на Община Пазарджик.

*Снимка – Георги Стефанов

Първа точка в дневния ред на предстоящата на 29 септември сесия, касае определянето на трудовото възнаграждение на новоизбрания и встъпил вече в длъжност обществен посредник Георги Шопов. В проекто решението е предвидено неговата заплата да бъде не по-малка от три минимални работни заплати. Общо 31 точки включва списъкът от бъдещи решения на местния парламент, който ще заседава след едномесечната почивка  през август.