Пет секции за гласуване в най-новата община на територията на областта – Сърница, определи на свое редовно заседание Районна избирателна комисия – Пазарджик.

РИК формира и утвърди единните номера на избирателните секции на територията на Община Сърница, както и съответния брой членове на секционните комисии за изборите на 06.11.2016г. Три от секциите ще бъдат в града, а по една ще има в прилежащите села на общината.

13 39 00 001 – СИК в гр.Сърница

13 39 00 002 – СИК в гр. Сърница

13 39 00 003 – СИК в гр. Сърница

13 39 00 004 – СИК в с. Побит камък

13 39 00 005 – СИК в с. Медени поляни

Секционните избирателни комисии във всички секции ще се състоят от девет души. Общият брой на членовете на СИК е 45 души. Според определените от РИК – Пазарджик правила в подвижните секции ще има петчленни комисии, в тези с население до 500 души по списък – седемчленни СИК, а над петстотин души – деветчленни секционни избирателни комисии.