* Блокът преди

За 18.00 ч. утре е насрочена церемонията по откриването на първия изцяло готов новосаниран блок в Пазарджик. Там ще присъстват кметът на Пазарджик Тодор Попов и областният управител Гинче Караминова, както и с представители на фирмата – строител.

Многофамилната жилищна сграда е с адрес – бул. „Георги Бенковски” № 14 и № 16 и ул. „Макгахан” № 12”. Блокът е с разгърната застроена площ от 6 651,78 кв.м и е построена през 1986 година.

Изпълнители на дейността, избрани по реда на ЗОП:

  • Енергийно и техническо обследване – ДЗЗД “Инвест груп” – 34 131 лв с ДДС;
  • Проектиране и строителство – “Грийн билд” ЕООД – 1 180 30 5 лв с ДДС;
  • Оценка на съответствие на разработения проект, строителен надзор и инвестиционен контрол – 38 314 лв с ДДС.
  • Строителството е приключено на 27.09.2016 г.

Сдружението на собствениците на „червения блок“, както е известен, е едно от първите в града, които подадоха документи за кандидатстване по програмата.

Ремонтните дейности включваха хидроизолация на покрив, мазета, фасади и стълбищни клетки. Мерките включваха още, конструктивно укрепване на сградата, както и подмяна на дограмата, топлоизолация, ремонт на вътрешните инсталации в общите части на сградата. Нови са и входните врати, те трябва да съответстват на общия нов и естетичен вид на фасадите.