На 28 октомври на специална церемония в художествена галерия „Станислав Доспевски“ ще бъде връчена Националната литературна награда  “Иван Динков”.

Това е четвъртото издание на наградата. Тя е учредена през 2006 год. като израз на признание към личността и таланта на твореца и почетния гражданин на Пазарджик Иван Динков и се присъжда периодично, на 3/три/ години, през м. октомври. Нейни носители до сега са: 2006 г. – проф. Светлозар Игов; 2009 г. – Белла Цонева и Петко Братинов; 2012 г. – Никола Иванов и Иван Енев.

Предложения за присъждане на наградата могат да правят институции, творчески организации, сдружения, специализирани литературни издания и неправителствени организации, свързани с литературата.

Съгласно Статута на наградата е необходимо да се спазят следните основни изисквания:

  • Наградата се присъжда за постижения в българската литература, за изследвания върху творчеството на Иван Динков и за популяризирането му.
  • С наградата се удостояват съвременни български поети, писатели, литературни критици и изследователи в родната ни литература.

Към основната награда “Иван Динков” се присъждат и съпътстващи награди за поезия, проза и критика за автори от област Пазарджик.

Национална литературна награда  “Иван Динков” е на стойност 2000 евро.

До момента са постъпили пет предложения за носители на националната награда и дванайсет творби за съпътстващия конкурс.

Жури в тричленен състав, определено със заповед на кмета на Общината, ще разгледа предложенията и ще излезе със становище до 24 октомври 2016 г.