11%d1%86%d0%b5%d1%80%d0%bd1

Валя МАЛИНОВА

От втори до девети октомври четирима учители от Пазарджик бяха на обучение в Европейския център за ядрени изследвания (ЦЕРН) в Женева, осъществено по Национална учителска програма за обучение на учители, които преподават по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка.

Обучителната програма се организира от МОН и образователния офис на ЦЕРН. Координатор и ръководител на групата бе директорът на Националната обсерватория „Николай Коперник” във Варна г-жа Свежина Димитрова.

Българската група се състоеше от 39 учители, сред които Валентина Малинова – ПМГ „К.Величков“ Пазарджик, Лилия Чаушева – СУ „Г. Бенковски“ Пазарджик, инж. Атанаска Пенева – ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ Пазарджик и инж. Гергана Коручева – ПГМЕТ Пазарджик.

Групата учители от цялата страна бе подбрана след конкурс на МОН. Участниците в квалификационното обучение бяха подбрани според професионалната им квалификация, участие в проекти и научно – практически разработки, семинари и конференции, участие на техни ученици в олимпиади, национални и международни състезания и др. Обучението се проведе на български език и се е водеше от наши и чужди учени, работещи в ЦЕРН.

Европейският център за изследвания в областта на физиката на елементарните частици (ЦЕРН) е разположен на границата между Швейцария и Франция, близо до град Женева. В рамките на програмата преподавателите от България посетиха тестовата установка на LHC магнитите, детектора ATLAS, контролния център на Големия Адронен Колайдер (LHC),  IdeaSquea, AMS експеримента, компютърния център на ЦЕРН, СМS детектора, който се намира на 100 метра под земята и е един от четирите експеримента за регистриране на елементарни частици в LHC. Проведоха се лабораторни упражнения в S’Cool LAB (учебната лаборатория на ЦЕРН) и визити във фабриката за антиматерия.

Естествено възниква въпросът: Какво търсят учителите по информатика в ЦЕРН?

Днес само 25% от научните работници в ЦЕРН са физици, а преобладаващата част са инженери и IT специалисти.

Факт е, че експериментите, които се провеждат там се стремят да отговорят предимно на въпроси, свързани с  физиката на елементарните частици. Учените физици продължават да търсят отговорите на фундаменталните въпроси: Как е изглеждала материята в първите моменти от съществуването на Вселената?; Какво е маса и как е придобита?; Защо някои елементарни частици нямат маса?; Какво е тъмната енергия, тъмната материя?; и т.н.

За да достигнат до отговорите обаче те имат нужда и от инженери и програмисти.

Като информатици естествено най-голямо впечатление ни направи CERN Data Centre – сподели една от преподавателките г-жа Валентина Малинова. Компютърният център е сърцето на цялата научна, административна и компютърна инфраструктура на ЦЕРН. Всички услуги, включително електронна поща, управление на научни данни, използване на оборудване за видеоконферентна връзка е базирана в центъра за данни. 110 000 процесорни ядра и 10 000 сървъри, хоствани в неговите три стаи работят 24/7. CERN обработва един петабайт данни всеки ден (1петабайт е еквивалента на около 210 000 DVD). В Центъра са разположени изложбени зали, показващи историята на компютърната техника с експонати и изключително интересни информационни табла. Успяхме да видим къде и как се съхранява огромния обем от информацията, която се събира от  провеждането на експериментите. Обясниха ни какво представлява GRID – а на ЦЕРН и какви ресурси можем да предложим на учениците, за да научат по интересен начин за това невероятно място за правене на наука.

Пазарджишките учители споделиха, че квалификационният курс им е дал възможност не само да се докоснат до магията на ЦЕРН, но и да станат негови посланици, като предадат магията на знанието в класните стаи и вдъхновят учениците да изучават физика, информатика и ИТ, инженерни специалности. Ентусиазмът и компетентността на българските учени, работещи в ЦЕРН е повод за гордост и пример, който заслужава да бъде последван от младото поколение и защо не след години с гордост да казваме, че в ЦЕРН работят и учени от Пазарджик.

11%d1%86%d0%b5%d1%80%d0%bd

На снимката от ляво на дясно:

Първи ред: инж. Атанаска Пенева, Валентина Малинова, Лилия Чаушева, Зорница Захариева (ЦЕРН), инж. Гергана Коручева, Ремдие Ибрям (главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ на МОН)

Втори ред: Jeff Wiener (ЦЕРН), Свежина Димитрова (директор на Националната обсерватория „Николай Коперник” във Варна)