Нови цени за един кубик вода ще плащат от първи ноември жителите на Пазарджик и Септември, промяната се налага поради наличието на Пречиствателни станции на териториите на тези градове, тъй като гражданите им ползват води, минали през филтрите на съоръженията. Вместо досегашните 1.56 лв. ще плащаме за кубик с осем стотинки отгоре, реши КЕВР. За останалите населени места в общините цената си остава 1.06 лв. за кубик.

Припомняме, че оскъпяването вече е факт в Пещера, където също има Пречиствателна станция. Средно месечното потребление на вода за битови нужди в Пазарджик е от три до пет кубика.