Община Панагюрище търси фирма, която да чисти и поддържа общинската пътна мрежа през предстоящите зимни месеци. Общата стойност на поръчката е над 80 хиляди лева. Снегопочистващата фирма ще се грижи за почистването от сняг и лед, с оглед безопасно придвижване през есенно-зимния сезон, на над 40 км. общински пътища на територията на община Панагюрище, със средна ширина на пътната настилка до 6 метра. Изискванията са машините да се заемат с почистването при натрупване на 5 см. снежна покривка по пътните настилки, да се разчистват снежни преспи, да се премахват натрупаните големи снежни маси, които пречат на видимостта и придвижването, както и осигуряване на отводняването на банкетите при обилно снеготопене. Снегопочистващата фирма трябва да осигури и обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане с минерални материали и химически вещества. Документите се подават до 20 октомври.