На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед рег. № 8121К-4013/11.10.2016 г. на министъра на вътрешните работи обявява конкурс за 9 (девет) вакантни длъжности:

СТАРШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Комуникационни и информационни системи” – МВР, длъжностно ниво: 10, съгласно Класификатора на длъжностите в МВР, наименование  на длъжностното ниво: експертно ниво 6, както следва:

 1. СТАРШИ ЕКСПЕРТ в група „Комуникационни системи” на сектор КИС „София-регион“ към отдел „Териториални КИС – Север” – 1 вакантна длъжност;

2. СТАРШИ ЕКСПЕРТ в „Комуникационни системи” на  сектор КИС „Видин“ към отдел „Териториални КИС – Север” – 1вакантна длъжност;

3. СТАРШИ ЕКСПЕРТ в група „Комуникационни системи” на сектор КИС „Добрич“ към отдел „Териториални КИС -Север” – 1 вакантна длъжност;

4. СТАРШИ ЕКСПЕРТ в група „Комуникационни системи” на сектор КИС „Русе“ към отдел „Териториални КИС – Север”- 1 вакантна длъжност;

5. СТАРШИ ЕКСПЕРТ в група „Комуникационни системи” на сектор КИС „Бургас“ към отдел „Териториални КИС – Юг”- 1 вакантна длъжност;

6. СТАРШИ ЕКСПЕРТ в „Комуникационни системи” на сектор КИС „Кърджали“ към отдел „Териториални КИС – Юг”- 1вакантна длъжност;

7. СТАРШИ ЕКСПЕРТ в група „Комуникационни системи” на сектор КИС „Пазарджик“ към отдел „Териториални КИС – Юг”- 1 вакантна длъжност;

8. СТАРШИ ЕКСПЕРТ в „Комуникационни системи” на  сектор КИС „Перник“ към отдел „Териториални КИС – Юг”- 1вакантна длъжност;

9. СТАРШИ ЕКСПЕРТ в група „Комуникационни системи” на сектор КИС „Хасково“ към отдел „Териториални КИС – Юг”- 1 вакантна длъжност.

Необходимите документи за кандидатстване и повече информация ще получите от отдел „Кадри“ на ОД МВР – Пазарджик.