Наградата е за личностно развитие на младежи на възраст между 14 – 25 г. и има за цел да им помогне да осъществят мечтите си, да подобрят талантите си и да изпитат възможностите си. Наградата също така е разпространена в над 150 държави от цял свят, а участието в нея се смята за престиж и топ умение при прием в университети или кандидатстване за работва в чужбина, а вече и в България. Нивата за участие са три – “Бронз”, “Сребро” и “Злато”.

За да премине даденото ниво всеки участник трябва да се справи с четири направления – умения, физическа активност, доброволчество и приключенско пътуване. За пълно удовлетворение на преминалите успешно всяко ниво, се организира специална церемония по награждаване със значка за съответното ниво, която се връчва лично от Президента на Република България.

Международната награда за млади хора е утвърдила се във времето световно призната програма за развиване на умения и личностни качества на младите хора чрез активно използване на свободното им време. Над 8 милиона младежи са участвали и продължават да участват в програмата от нейното създаване през 1956 година.

Предизвикваме всички млади хора от Пазарджик да се включат в състезанието за наградата. Предстоят много срещи с младите хора и бъдещи лидери. Повече за наградата на :http://intaward-bg.org/