Пред учениците от ОУ „Отец Паисий” в с. Гелеменово РИОСВ – Пазарджик представи биоразнообразието на Пазарджишка област. Експерти от дирекция „Превантивна дейност” говориха в три открити урока пред деца от началния и средния курс по въпросите за „Опазване на  сухоземната костенурка в България” и „Защитени растения и животни в област Пазарджик”.

Учениците се запознаха със защитените видове в региона и с правилните реакции в ситуации, когато животните са беззащитни, бедстват, или по различни причини са попаднали извън  естествените си местообитания.

Защитените сухоземни костенурки, растителните и животинските видове, обект на опазване на територията, контролирана от РИОСВ-Пазарджик бяха основна тема в презентациите.

Екоинспекцията предостави на училището в с. Гелеменово информационни и образователни материали за защитените растения, земноводни и влечуги и за биосферните резервати в териториалния обхват на инспекцията.