От 13.30ч. в Парк-остров “Свобода” днес ще се проведе традиционният лекоатлетически крос “Златна есен”.

Заявка за участие са подали 15 училища от общината във възрастови групи V – ХІІ клас. Отборите са съставени от по четири състезатели.   Всяко училище има право да участва с по един отбор във всяка възрастова група и пол. Победителите ще получат купи, медали, грамоти и предметни награди. Община Пазарджик организира и финансира проявата.