Директорът на РДПБЗН Пазарджик, комисар инж. Иван Панайотов награди отбора на МГ”Константин Величков” за второто място на ХІV Национално ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”.

21%d0%bc%d0%b3

Състезателите Павел Влахов, Гергана Бангеева, Денислав Кантарджиев и Александра Илиева получиха поименни плакети и торта за чудесното си представяне в състезанието през месец септември в град Бургас.

Награждаването се проведе днес в двора на МГ”Константин Величков” пред всички ученици, след извършване на практическа тренировка по усвояване на плана за защита при бедствия на училището и демонстриране на уменията от наградените по оказване на първа помощ на пострадали.